piątek, 6 grudnia 2019

Odwołane "Zajęcia sportowe dla dzieci"

W dniu 6 grudnia 2019 r. (piątek) nie odbędą się "Zajęcia sportowe dla dzieci".

wtorek, 3 grudnia 2019

Odwołane zajęcia "Język francuski"

W dniach od 10 do 19 grudnia 2019 r. nie odbędą się zajęcia "Język francuski".

czwartek, 17 października 2019

Nieobecność na zajęciach

Jeśli dziecko nie może lub rezygnuje z uczestniczenia w wybranych zajęciach, prosimy rodziców/opiekunów o złożenie rezygnacji (mailowo: ) lub osobiście w sekretariacie placówki.

Z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami, na które nie ma wolnych miejsc, prosimy o informowanie nas o rezygnacjach.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr 1/2018/2019 Rady Pedagogicznej w Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" z dnia 31.08.2018 r.: "Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika na zajęciach przez okres jednego miesiąca jest traktowana jako rezygnacja z zajęć". Jest to jednoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy zajęć.

środa, 18 września 2019

Zajęcia "Mały twórca"

Terminy zajęć:

Październik 2019 r.: 12.10, 26.10,

Listopad 2019 r.:  09.11, 23.11,

Grudzień 2019 r.: 7.12, 21.12.

pierwsza grupa 9.00-11.15

druga grupa 11.15-13.30