czwartek, 17 października 2019

Nieobecność na zajęciach

Jeśli dziecko nie może lub rezygnuje z uczestniczenia w wybranych zajęciach, prosimy rodziców/opiekunów o złożenie rezygnacji (mailowo: ) lub osobiście w sekretariacie placówki.

Z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami, na które nie ma wolnych miejsc, prosimy o informowanie nas o rezygnacjach.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr 1/2018/2019 Rady Pedagogicznej w Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" z dnia 31.08.2018 r.: "Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika na zajęciach przez okres jednego miesiąca jest traktowana jako rezygnacja z zajęć". Jest to jednoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy zajęć.

poniedziałek, 14 października 2019

"Instrumenty muzyczne na wesoło"

Zajęcia "Instrumenty muzyczne na wesoło" z dnia 25 października br. (piątek) zostają przeniesione na 23 października br. (środa) w godz. 15.30-17.45.

czwartek, 26 września 2019

Odwołane zajęcia "Nauka i zabawa przy komputerze"

W dniach od 2 do 23 października br. (środy) nie odbędą się zajęcia "Nauka i zabawa przy komputerze".

czwartek, 26 września 2019

Odwołane zajęcia "Modelarstwo i robotyka"

W dniach od 1 do 22 października br. (wtorki) nie odbędą się zajęcia "Modelarstwo i robotyka".