Start  /  Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja 2018/2019

Zasady postępowania rekrutacyjnego w OPP Żoliborz w r. szk. 2018/2019:

Zasady rekrutacji w OPP Żoliborz

Informacja o rekrutacji jest podana pod adresem elektronicznego systemu rekrutacji do placówek:
https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

W serwisie Biura Edukacji zostały zamieszczone zasady rekrutacji do placówek, harmonogram dla kandydatów oraz informacja o adresie systemu dla kandydatów:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

 WAŻNE

Rodzice dzieci przyjętych na zajęcia w OPP Żoliborz zobowiązani są do złożenia KARTY UCZESTNIKA ZAJĘĆ pobranej z konta uczestnika. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć wypełnioną i podpisaną przez rodziców/opiekunów kartę należy okazać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, a następnie złożyć w sekretariacie placówki.