Start  /  Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja 2021/2022

Zasady postępowania rekrutacyjnego w OPP "Żoliborz" w r.szk. 2021/2022

kliknij poniżej:

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

W serwisie Biura Edukacji znajdują się ogólne informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogram dla kandydatów oraz informacja o adresie systemu dla kandydatów

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze 

 

Adres strony rekrutacyjnej do zapisu kandydata:

https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl