Start  /  Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021

ZAPISY NA ZAJĘCIA DLA NOWYCH KANDYDATÓW - rozpoczną się 15 maja 2020 r.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami postępowania rekrutacyjnego oraz harmonogramem rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego na rok szkolny 2020/2021. Zasady, harmonogram oraz informacja o adresie systemu dla kandydatów zamieszczone są w serwisie Biura Edukacji:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze 

WAŻNE: Przyjmowane są tylko wnioski podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku zaznaczenia we wniosku kryteriów przyjęcia należy dołączyć dokumenty poświadczające te kryteria. Druki oświadczeń dostępne są na stronie rekruacyjnej w zakładce: PLIKI DO POBRANIA. Komplet dokumentów należy przesłać w jednym mailu.

ZASADY REKRUTACJI NOWYCH KANDYDATÓW W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ "ŻOLIBORZ" (393 KB, PDF)