Start  /  Rada Rodziców

Rada Rodziców


Szanowni Rodzice,

w roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców zwraca się z prośbą do Rodziców o wpłaty darowizny na cele oświatowe wysokości 30 zł miesięcznie.

Zgromadzone środki wracają w różnej formie do Państwa dzieci: zakup materiałów na zajęcia, wyposażenie pracowni, na nagrody i organizację imprez dla uczestników.

Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie OPP w godz. 14,00-18,00 lub na konto Rady Rodziców.

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

nr rachunku 43 1020 1026 0000 1702 0016 6363

PKO BP II O/Warszawa