RekrutacjaRekrutacja uzupełniająca


W dniach od 16 sierpnia od godz. 14.00 do 22 sierpnia do godz. 14.00 prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na zajęcia w OPP "Żoliborz". Warunkiem przystąpienia do rekrutacji (badanie uzdolnień kierunkowych) jest złożenie wydrukowanego wniosku w sekretariacie placówki w terminach: 16. 08   do godz. 15.30 17.08 - 18.08 w godz. 8.00 - 15.30 21.08 - 22.08 w godz. 8.00 - 16.30

Rekrutacja 2017/2018


Informacja o rekrutacji jest podana pod adresem elektronicznego systemu rekrutacji do placówek:
warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
W serwisie Biura Edukacji zostały zamieszczone zasady rekrutacji do placówek, harmonogram dla kandydatów oraz informacja o adresie systemu dla kandydatów. http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze  

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018


Ramowy harmonogram rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego 2017-2108

Rezygnacja z zajęć w roku szkolnym 2016/2017


Szanowni Państwo, jeśli z jakiś przyczyn Państwa dziecko nie będzie mogło uczęszczać na wybrane zajęcia w OPP prosimy o wypełnienie poniższego druku i po podpisaniu dostarczenie go osobiście lub mailowo (scan podpisanego dokumentu) do placówki. Rezygnacja z zajęć spowoduje "pojawienie się" w systemie wolnego miejsca, na które czekają inni zainteresowani. Druk rezygnacji z zajęć

Zapisy na zajęcia od 1 września 2016


Od 1.09.2016 trwa rekrutacja na wolne miejsca. Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Wszelkie informacje o ofercie, wykaz wolnych miejsc, zasady rekrutacji i wprowadzanie podania odbywa się w systemie rekrutacyjnym: http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Potwierdzenie woli uczestnictwa w zajęciach w roku szkolnym 2016/2017


Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych - 28 czerwca o godz. 16.00 (otrzymaniu informacji w systemie) kandydat, który został zakwalifikowany na wybrane zajęcia potwierdza w systemie (kliknięciem w przycisk "potwierdzenie woli" - do 4 lipca do godz. 10.00) chęć uczestnictwa w zajęciach, na które został zakwalifikowany. Na etapie potwierdzania woli kandydat nie składa w formie papierowej żadnych dodatkowych dokumentów.

Ważne informacje nt. zapisów na zajęcia. Jak obejrzeć całą ofertę OPP.


W tym roku mamy nowy program rekrutacyjny. Rekrutacja obejmuje wszystkich kandydatów na uczestników zajęć niezależnie od wieku. Jak obejrzeć całą ofertę placówki Krok po kroku 1. Wpisujemy adres strony: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl 2. Wybieramy z menu: Informacja o ofercie 3. Wybieramy dzielnica: Żoliborz 4. Wybieramy typ placówki : ognisko pracy pozaszkolnej 5. W prawym dolnym rogu klikamy Rozwiń   Ważne są dane: typ zajęć i proponowany termin zajęć, wiek uczestników. Po zalogowaniu program pyta o te dane Continue reading the story "Ważne informacje nt. zapisów na zajęcia. Jak obejrzeć całą ofertę OPP."

Dotyczy rekrutacji 2016/2017


Szanowni Państwo, uczestnik kontynuujący to taki, który uczęszczał na wybrane zajęcia w ubiegłym roku i tylko takie zajęcia można umieścić we wniosku o kontynuację. Jeśli kandydat chce uczestniczyć w nowych zajęciach to od 25 maja od godz. 16,00 musi wypełnić kolejny wniosek o przyjęcie na nowe zajęcia - w tym przypadku obowiązuje badanie uzdolnień kierunkowych. W obydwu przypadkach należy dostarczyć do OPP wnioski podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego w Continue reading the story "Dotyczy rekrutacji 2016/2017"

Rekrutacja 2016/2017


  W serwisie Biura Edukacji zostały zamieszczone 3 informacje dla kandydatów dotyczące rekrutacji, zakładka "Dla ucznia i rodzica" - Rekrutacja - Placówki wychowania pozaszkolnego, link poniżej: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

Rekrutacja 2016/2017


Rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2016/2017 będzie się odbywać dla wszystkich grup wiekowych tylko drogą elektroniczną. Harmonogram rekrutacji, adres strony na której kandydaci będą mogli rejestrować się w systemie, instrukcje dotyczące rekrutacji będą opublikowane w połowie maja.