Rada rodzicówWpłaty na Radę Rodziców


Szanowni Rodzice, w roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców zwraca się z prośbą do Rodziców o wpłaty darowizny na cele oświatowe wysokości 30 zł miesięcznie. Zgromadzone środki wracają w różnej formie do Państwa dzieci: zakup materiałów na zajęcia, wyposażenie pracowni, na nagrody i organizację imprez dla uczestników. Wpłaty przyjmowane są w Sekretariacie OPP w godz. 14,00-18,00 lub na konto Rady Rodziców.   Rachunek bankowy Rady Rodziców: nr rachunku 43 1020 1026 0000 Continue reading the story "Wpłaty na Radę Rodziców"